Kubbenin İslam'daki Değeri

Kubbenin İslam'daki Değeri

Kubbenin İslam'daki Değeri

Yapıların üzerini örtmede kullanılan bu sistem, geçmiş dönemlerde dini açıdan bir anlam ifade etmese de, kullanımında İslam dini bakımından bir sorun görülmemiştir. Kubbe, İslam'da mimari anlamda değer kazanmıştır. Tarihi gelişim sürecinde ahşap, taş örgü ve tuğla teknikleri kullanılmış ve mimarlık tarihi boyunca inşa edilen kubbeler en dikkat çekici dönemini Türk-İslam mimarisinde yaşamıştır. Osmanlı mimarisinde de yarım ve tam kubbeler denenmiş ve en gelişmiş halini almıştır. Kubbe yapımındaki malzemeler, günümüzde yerini beton, çelik, cam ve plastik gibi malzemelere bırakmıştır. Geleneksel veya modern mimari tercih edilerek inşa edilebilmektedir.

Kubbenin, cemaatin hava dolaşımı ihtiyacına cevap verecek şekilde kullanıma uygun olması, bu yapıyı daha tercih edilebilir hale getirmiştir. Geniş ve ferah bir görünüm sağlaması da diğer avantajlarıdır. Düz dam, külah ve kırma çatı gibi sistemlerin yanında kubbe sahip olduğu dışbükey biçimi sayesinde farklı bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra inşaat aşamasında meydana gelen geniş açıklıkları örtmede iyi bir mimari çözüm sunar. Kubbe, yuvarlak şekliyle estetik değeri yüksek bir formdur. Geçmişten günümüze farklı kültürlerin etkisiyle boyutları ve iç tasarımı ile değişkenlik göstermiştir. İslam dini açısından kubbe içinin, cemaati manevi anlamda huzura kavuşturması, bu yapıyı mimari ve dini anlamda daha da değerli kılmıştır.