Mihrap Nedir ?

Mihrap Nedir ?

Mihrap Nedir ? 

Caminin en önemli diğer yapısı mihraptır. Mihrap, cami ve mescitlerde Kâbe'nin yönünü gösteren, imamın yeri olarak belirlenen duvara inşa edilmiş girintili oyuk şeklindeki yapılardır. Mihrap, İmamın cemaatin önünde durarak namaz kıldırdığı yerdir ve en üst tarafında kitabeler yazılıdır. Kuran-ı Kerim'den ayetler bulunmaktadır. İslam'ın ilk dönemlerinde kıblenin yönünü belirlemek için bir taş parçası veya renkli bir çizgi kullanılırdı. Mihrap, Kâbe'ye dönük olması şartıyla, yapıldığı ülkenin kültürüne ve mimarisine göre inşa edilmelidir.  Çini sanatı, ahşap veya mermer kullanılarak sanat değeri yüksek mihraplar inşa edilmiştir. En güzel örneklerinden iki tanesi: Bursa Yeşil camii ve Edirne Muradiye Camii'nin mihraplarıdır. 

Niş biçimli yarım daire şeklindeki  "ilk mihrap" Emevi Halifesi Abdülmelik döneminde Medine valisi olan Ömer  B. Abdülaziz tarafından gerçekleştirilmiş ve Mescid-i Nebevi'nin tekrar inşa edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk mihrap  Hz. Muhammed'in  Medine'de bulunan evinin avlusunda cemaate namaz kıldırırken yüzünü döndüğü noktayı işaret etmesi ve ilk imam olması gibi simgesel bir işlevi hatırlatmaktadır. Mihrap sadece kıble yönünü göstermesi ile değil ayrıca sembolik bazı anlamlar da içermektedir. Mihrap sözcüğü köken olarak Arapçada harb yani savaş kelimesinden gelmekte olup şeytan ve "dünyevi zevklere karşı savaşın açıldığı yer" anlamını da taşımakta olduğu rivayet edilmektedir.  Buna binaen mihrap ve harb arasında bir münasebet kurulmuştur.

Osmanlı döneminde cami boyutları büyümüş olduğundan dolayı mihraplar da incelmiş ve uzun yapılar halini almıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinin hiç birinde görülmeyen ahşap, mermer, çini alçı ve taş örnekleriyle muazzam denebilecek görsellikte mihraplar yapılmıştır.