Minber Nedir?

Minber Nedir?

Minber Nedir?

 Camiyi tamamlayıcı unsurlardan bir tanesi de minberdir. Minber, cami içerisinde bayramlarda, cuma günlerinde hatibin yada imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsüye denir. Mihrabın ve cemaatin sağ tarafında bulunan minberler, ağaçtan, taştan ve mermerden yapılmış ve çeşitli şekillerde süslenmiştir. Bazı minberlerin yanları ve kapılarının üzeri oymalar-kakmalarla bezenmiştir, bunlar sanat değeri yüksek dokunuşlara sahiptir. Mimarisine göre muhteşem sanat eseri niteliğinde olanları mevcuttur.

Minber kelimesi, hadislerde cennette kurulacak tahtlar manasına da gelmektedir. Birbirlerini Allah için sevenlerin,  adil ve cömert olanların nurdan minberler üzerinde oturacakları bildirilmiştir. Arapçada, kademe kademe yükselerek çıkılan yer anlamlarına gelen "nebr" kökünden de türemiş olduğu ifade edilir. Minber, hutbe ile ilgili olmasına rağmen kısa süreçte en minik ve mütevazi camilerde bile vazgeçilmez bir yapı haline gelmiştir. Minbere kervansaray, medrese ve türbe gibi yapılarda da sık sık rastlayabiliriz. Hutbe verilirken, minberden padişahların, hükümdarların isimlerinin de okunması, minberi siyasi bir güç sembolü haline getirmiştir.  Hatibin sesini bütün cemaate duyurabilmesi  ihtiyacından dolayı minberler günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Minberin Tarihi Nedir? , Minber Külahı Resimleri