Mihrap'ın İslam'daki Manası

Mihrap'ın İslam'daki Manası

Mihrap'ın İslam'daki Manası 

   Mihrap, İslamiyet'e göre insanlığa Allah'ın lütfunun yolunu açan bir kapı niteliğinde olup, mihrabın ortasında yer alan kandil ise Allah'ın nurunu simgeleyen yapıdır. Buna binaen İslam mimarisinde mihrap sembolik olarak "cennet kapısı" olarak resmedilmiştir. Mihrapların birçoğunda farklı boyutlarda iç içe sekiz çerçevenin görülmesi cennet'e girişi temsil eden kapılar olarak düşünülmüştür. Bu şekilde yorumlanmasının nedeni ise hadislerde cennetin sekiz tane kapısının olduğunun ifade edilmesinden kaynaklanır. Mihrapların son kapısında asılı bulunan kandil ise, cennette Allah'ın varlığının sembolü olarak düşünülmüş ve bundan dolayı mihrap, dini manada diğer unsurlara oranla azımsanmayacak derecede önem arz etmektedir. Mezar taşlarına resmedilen kandil desenleri de yine cennete girişin simgesi olarak benimsenmiştir.

   Muhyiddin-i İbn Arabi'nin, namazın mihrapta sona ermesinden sonra arkasını kıbleye dönüp, önünü de insanlara dönmesi, insan kalbini kâbe ile eşit tutarak bu duruma bir mana yüklemiştir.  Kâbe ile kalp arasındaki bu bağlantıyı dışa yansıtarak Kâbe’den alınan ilham ile gönüller inşa etmenin gerekliliğini  tasvir etmiştir. Mihrap Nedir